Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

Terapia ręki dla każdego


W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole realizujemy projekt edukacyjny "Terapia ręki dla każdego". Uczestnikami tego działania są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, borykający się z nieprawidłowościami w zakresie prawidłowego rozwoju motoryki dużej i małej, które to składa się na prawidłowe funkcjonowanie kończyny górnej, a nieodłącznym elementem usprawniania precyzji ruchów dłoni i palców są przy tym napięcie mięśniowe ciała, stabilizacja centralna, percepcja wzrokowa.

Projekt spełnia kilka funkcji: przede wszystkim terapeutyczną, usprawniającą i wzmacniającą organizm dziecka, propaguje aktywności również zespołowe, dąży do współpracy, pełni funkcję profilaktyczną dla małych dzieci, aby zapobiegać występowania nawykowych nieprawidłowości w rozwoju motoryki małej.

Co zatem znajdziemy w projekcie ? Z jakimi zagadnieniami się spotkamy?
1. Sprawność fizyczna, stabilizacja posturalna i stabilizacja kończyny górnej
2. Równowaga i schemat ciała
3. Przekraczanie linii środka. Napięcie mięśniowe
4. Percepcja wzrokowa
5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa
6. Percepcja czuciowa – zmysł dotyku
7. Opozycja kciuka i dysocjacja palców
8. Manipulacja
9. Rozwój grafomotoryki

Wybór zagadnień w takiej kolejności nie jest przypadkowy. Na realizację każdego punktu mamy miesiąc. W tym czasie wykorzystujemy jak najwięcej zabaw, ćwiczeń i aktywności pasujących do tematu.

Dążymy do usprawniania organizmu od ogólnej sprawności fizycznej, od mobilizacji całego ciała do aktywności, kończąc na grafomotoryce.


Koordynatorzy: Żaneta Buda, Natalia Wierońska, Katarzyna Zacharska

Meet and Code

"Quality Education" - strona internetowa projektu 2022Więcej informacji na stronie meet-and-code.org


W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy 3c wraz z jej wychowawcami przystępują do Międzynarodowego projektu edukacyjnego "Emocja" mającego na celu rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci i młodzieży. Inicjatywa skierowana jest do uczniów z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

Cele szczegółowe projektu :

- kształtowanie postawy społecznych wśród dzieci,
- dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi,
- aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób,
- budowanie przyjaznego klimatu integracji,
- eliminowanie zachowań agresywnych,
- wychowanie do wartości takich jak: empatia, wyrozumiałość, szacunek, wrażliwość.

Więcej informacji na temat projektu:


Koordynatorami założeń projektu "Emocja" w naszej szkole są Panie Żaneta Buda i Izabella Romańska.

"BohaterON - włącz historię"

Akcja ta organizowana jest od 2014 roku. To ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im samodzielnie wykonanych kartek, albumów, czy innych pamiątek. Można to zrobić przez 63 dni, od 1 sierpnia do 2 października, czyli tyle ile trwało Powstanie Warszawskie.

Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było uosobieniem kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom. Niestety, wśród kolejnych pokoleń świadomość jego znaczenia stopniowo zanika. W tym samym czasie odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią fundamentalną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarzenia tamtych dni z bezpośredniej perspektywy. Ludzie Ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek – akcja „Kartka dla Powstańca” pozwala każdemu na wyrażenie tego w symboliczny sposób.


Kredkobranie

Jest to akcja charytatywna, w którą mogą włączyć się całe szkoły, poszczególne klasy, ale również środowiska i osoby indywidualne. Dzieci i młodzież o polskich korzeniach, mieszkające na terenie dawnych Kresów potrzebują naszej pomocy w postaci przyborów szkolnych, materiałów plastycznych i nowych egzemplarzy lektur szkolnych.

„Kredkobranie” ma być odpowiedzią na te potrzeby, a równocześnie ma pokazać zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej polskim dzieciom i młodzieży, że ich przyjaciele z Ojczyzny pamiętają o nich i w miarę swoich możliwości chcą im pomóc. Chcemy, aby na twarzach naszych najmłodszych kresowych Rodaków pojawił się uśmiech.

Uczniowie naszej szkoły zbierają i wysyłają dary, które trafiają do polskich szkół i ośrodków edukacyjnych na Litwie, Białorusi i na Ukrainie.


Szkoła promująca zdrowie


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Nasza szkoła co roku bierze udział akcji WOŚP. Chętnych wolontariuszy nigdy nie brakuje! Czasem pomocników jest więcej niż moglibyśmy się spodziewać...

Trening umiejętności społecznych dla klas I-III

Koordynatorzy: p. Bożena Kobielus, p. Anna Węglarz, p. Żaneta Buda

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne w zakresie komunikowania się, nawiązywania relacji międzyludzkich, wyrażania emocji, odnajdywania się w różnych sytuacjach życiowych, unikania zagrożeń. Zajęcia skierowane są dla uczniów klas I-III ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Duża część zajęć prowadzona jest w terenie w formie krótkich wycieczek (w sklepie, na poczcie, w bibliotece, kawiarni, radiu, w środkach transportu publicznego itp.).


Koordynatorzy: p. Dorota Harańczyk, p. Małgorzata Tucin

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce.

W maju klasa 1a i 2c zakończyła realizację prozdrowotnego projektu „Zdrowo jem, więcej wiem!”. Projekt prowadzony jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Podczas zajęć dzieci w nieszablonowy sposób zdobywały wiedzę na temat zdrowego stylu życia, a w szczególności odżywania i aktywności fizycznej. Była to dla dzieci również szansa na doskonalenie cennych umiejętności, takich jak praca w grupie oraz wyrobienie prawidłowych nawyków, które pozwolą w przyszłości cieszyć się dobrym zdrowiem.

Prezentacja "Sport to zdrowie!": https://view.genial.ly/6280da894c4475001854f17d