Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

Szkoła Podstawowa nr 4 rozpoczęła pracę w 1970 roku.

W dniu 25.02.1973 r. otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski i imię Mikołaja Kopernika. W 1985 r. powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły i rozpoczęto budowę nowego skrzydła szkoły, które zostało oddane do użytku w 1992 r. W 1994 r. finansowanie szkoły przejął Urząd Miasta i Gminy Andrychów. Od tego czasu placówka powiększyła się o kolejne nowe skrzydło i nowoczesną halę sportową. Obecnie w szkole funkcjonuje klasa integracyjna, która uczy się w pięknej profesjonalnej sali - pracowni integracyjnej. Na sukcesywnie organizowanych szkoleniach pedagogicznych nauczyciele rozwijają swoje umiejętności w zakresie kształcenia i wychowania dzieci.

„Czwórka" to szkoła nieustannie rozwijająca się i poszukująca takich form i metod kształcenia oraz wychowania, które odpowiadają zmieniającej się rzeczywistości i mogą wyposażyć Jej absolwenta w umiejętności użyteczne w XXI w.


Gwarantujemy:

 • wszechstronny rozwój talentów i uzdolnień podczas zajęć różnych kół: matematycznego, informatycznego, plastycznego, szachowego i językowego;

 • specjalistyczne zajęcia wspierające rozwój dziecka;

 • zajęcia w klasie integracyjnej prowadzone w sali z zapleczem relaksacyjnym (z dziećmi pracuje dwóch nauczycieli);

 • zajęcia w klasie autystycznej (oddział liczy do 4 uczniów i pracuje w nim asystent nauczyciela);

 • porady logopedy, psychologa i pedagoga;

 • atrakcyjne zajęcia w świetlicy szkolnej (dwie sale) otwartej w godzinach od 7:00 do 16:30;

 • smaczne, zdrowe i urozmaicone, tanie obiady w stołówce szkolnej.


Dysponujemy:

 • salami lekcyjnymi (z zapleczami) wyposażonymi w wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych;

 • świetnie wyposażoną bazę sportową, w skład której wchodzą: nowa hala sportowa, sala gimnastyczna, antresola z wyposażeniem z programu „Radosnej Szkoły”, boiska rekreacyjne, atestowany plac zabaw;

 • nowoczesnym sprzętem multimedialnym: tablice interaktywne, laptopy, projektory;

 • biblioteką z obszernym księgozbiorem, komputerami i Internetem.


Organizujemy:

 • imprezy klasowe i szkolne: Dzień Matki i Ojca, Babci i Dziadka, Jasełka, Dzień Sportu, Święto Patrona Szkoły;

 • bale: andrzejkowy i karnawałowy;

 • konkursy: recytatorski, plastyczny, logopedyczny, piosenki, matematyczny, ekologiczny, ortograficzny;

 • wyjazdy do teatru i kina;

 • wycieczki turystyczne połączone z warsztatami edukacyjnymi;

 • wyjścia na basen połączone z nauką pływania;

 • zawody sportowe;

 • działalność drużyn zuchowych „Brykające tygryski” i „Uciekające kurczaki”;

 • Wyjazd na "zielone szkoły".Zapewniamy bezpieczeństwo poprzez:

 • całodobowy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny;

 • bezpieczną kartę;

 • opiekę pielęgniarki szkolnej.Współpracujemy z:

Urzędem Miejskim, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Biblioteką Miejską, Centrum Kultury i Wypoczynku, Policją, Strażą Miejską, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Parafią św. Stanisława oraz Izbą Regionalną.


W Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie ubezpieczono uczniów pochodzenia romskiego od NNW, dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji Programu „Integracja Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2021-2030”.