Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij
Zajęcia pozalekcyjne dla klas I-III

Koło plastyczne klas 1-3 “Pomaluj mój świat”


Prowadzą p. D.Harańczyk, p. M.Kubień


Zajęcia pozalekcyjne dla klas IV-VIII

Koło informatyczne


Prowadzi Krystyna Matusiak

Podczas zajęć koła komputerowego uczniowie pracowali w IDLE.

Edytor IDLE jest prostym zintegrowanym środowiskiem programistycznym wspierającym Pythona. Edytor ten udostępnia powłokę interaktywną i edytor tekstowy kolorujący

i uzupełniający składnię oraz interpretujący skrypty.


Strona koła TUTAJ

Koło muzyczne "Magia muzyki"


Prowadzi p. A.KowinaKoło plastyczne, galeria "W ogrodzie sztuki"


Prowadzi p. Lidia Siwek

Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII.

Na kole plastycznym rozwijamy swoje zdolności artystyczne. Uczymy się wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia. Doskonalimy umiejętności warsztatowe poznając ciekawe techniki plastyczne, bierzemy udział w konkursach plastycznych, Organizujemy plenery malarskie, wernisaże, uczestniczymy w  wyjazdach i wyjściach do galerii i muzeów.

Strona koła TUTAJ

Koło teatralne


Prowadzi p. A.Kania

Zajęcia dla uczniów klas IV - VIII.

Ćwiczymy dykcję, ruch sceniczny, układamy etiudy, bawimy się w lalkarzy, jeździmy na przeglądy teatralne - na początku jako widzowie, potem - jako aktorzy. Świetnie spędzamy wolny czas!

Koło historyczne


Prowadzi p. Monika Dudka

Koło historyczne to zajęcia rozwijające dla uczniów klas 4 - 8. Rozszerzamy wiedzę, poznajemy warsztat pracy historyka, przygotowujemy się do konkursów i odnosimy w nich sukcesy.

Koło historyczne "Bliżej przeszłości"


Prowadzi p. Marek Małysa

Koło jest przeznaczone dla uczniów klas 4-8. Jest regularnym przygotowaniem do konkursów historycznych, ale także przybliżaniem uczniom wybranych wydarzeń z przeszłości. Szczególnym zainteresowaniem obejmuje wydarzenia II wojny światowej.

Klub Poszukiwaczy Odpowiedzi


Prowadzące: p. Bożena Błasiak, p. Anna Małysa, p. Marta Paczyńska

Głównym zadaniem Klubu Poszukiwaczy Odpowiedzi jest stymulowanie wszechstronnego

i harmonijnego rozwoju uczniów poprzez:

- zdobywanie wiadomości o otaczającym świecie;

- budzenie zainteresowań i pasji poznawczych;

- zaspokajanie potrzeb intelektualnych;

- rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

Klubowicze uczestniczą w warsztatach, wycieczkach, spotkaniach z zaproszonymi gośćmi oraz w innych formach aktywności.

Strona Klubu TUTAJ


Mistrz czytelnictwa

Koordynatorzy: p. Renata Babska, p. Marta Paczyńska

Całoroczny projekt - czytelnicze wyzwanie.
Konkurs „10 książek w 10 miesięcy” jest przeznaczony dla uczniów kl. IV-VIII. Uczestnicy wykazują się znajomością przeczytanych książek (jedna książka w miesiącu), na przykład poprzez napisanie krótkiej recenzji.


Koło j. angielskiego "Perfect English Grammar"


Prowadzi p. M.Markowska

Zajęcia językowe dla klas 5-8 doskonalące wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania struktur gramatycznych w języku angielskim.

Koło języka angielskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty


Prowadzi p. M.Wnętrzak

Zajęcia skierowane są dla chętnych uczniów kl.8

Celem zajęć jest wykonywanie standaryzowanych zadań egzaminacyjnych rozwijających sprawności językowe w zakresie słuchania i czytania ze zrozumieniem, tworzenia wypowiedzi pisemnych oraz utrwalania struktur leksykalno - gramatycznych

Koło języka angielskiego


Prowadzi p. M.Wnętrzak

Zajęcia skierowane są dla chętnych uczniów kl. 5

Cele:

-rozwijanie wiedzy na temat krajów obcojęzycznych (słynni pisarze, aktorzy, piosenkarze, położenie geograficzne, kultura, tradycja)

-przygotowanie do konkursów

Koło języka angielskiego


Prowadzi p. A.Tomiczek

Celem koła jest pogłębianie i rozszerzanie wiedzy językowej oraz przygotowanie do konkursów.

Koło Języka niemieckiego


Prowadzi p. A.Gieruszczak

Celem koła jest rozwijanie zainteresowania kulturą i zwyczajami krajów niemieckojęzycznych, przełamanie barier językowych, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, poszerzanie zasobu słownictwa.

Koło matematyczne


Prowadzi p. A.Małysa

Koło matematyczne to zajęcia rozwijające dla uczniów klas 6b, 6c, 6e i 6g. Stwarzamy możliwości i pomoc w pogłębianiu wiedzy i umiejętności matematycznych, przygotowujemy się do konkursów, rozwijamy zainteresowania matematyczne uczniów.

Koło komputerowe


Prowadzi p. K.Matusiak

Koło komputerowe, to zajęcia rozwijające dla uczniów klas 4 - 8. Podczas zajęć rozszerzamy wiedzę z informatyki, poznajemy pracę programisty, przygotowujemy się do konkursów informatycznych.

Koło chemiczne


Prowadzi p. Z.Kun

Zajęcia dla uczniów klas VIII i klas VII. Podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje zdolności: doskonalą nabyte umiejętności, poszerzają zdobytą wiedzę, kształcą umiejętność wykonywania prostych doświadczeń chemicznych, przygotowują się do konkursów chemicznych.


Koło geograficzne


Prowadzi p. R. Kadamus

Rozwijamy swoje zainteresowania, poszerzamy horyzonty, przygotowujemy się do konkursów i egzaminów zewnętrznych.

Koło biologiczne


Prowadzi Natalia Harańczyk

Zgodnie z podstawą programową uczniowie w ramach koła będą mieli możliwość zapoznać się z metodami prawidłowej obserwacji, analizy, prezentacji, interpretacji wyników wykonując doświadczenia biologiczne. Uczniowie będą uczyć się umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji - prasy, internetu, książek. Uczniowie będą mieli możliwość zapoznać się z najnowszymi doniesieniami ze świata nauki, wymieniać się refleksjami na ich temat w ramach otwartych dyskusji. Pogłębianie wiedzy biologicznej ma na celu rozbudzenie zainteresowań, ciekawości oraz umiejętności obserwacji.

Strona koła TUTAJ