Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

Stołówka


Płatności


Wpłaty za posiłki należy wpłacać do 10-go dnia roboczego następnego miesiąca na konto bankowe podane przez e – dziennik.

W tytule przelewu należy podać:

- imię i nazwisko ucznia,

- klasę do której uczęszcza,

- którego miesiąca dotyczy wpłata.

Wysokości wpłat za posiłki będą podawane na początku miesiąca i przekazane za pośrednictwem e-dziennika. Naliczona kwota do zapłaty będzie uwzględniać odpisy, zaległości i odsetki z poprzedniego miesiąca.

Wysokość opłat za posiłki

Zupa: 1,50 zł

II danie: 4,00 zł

Obiad: 5,50 zł

Szanowni Państwo.

Informuję, że od dnia 4 listopada 2021r. zmianie uległa maksymalna stawka odsetek ustawowych za opóźnienie.

Wynosi ona: 6,75% w skali roku.


Kartki z płatnościami za obiady za miesiąc październik zostaną przekazane uczniom.

Regulamin stołówki szkolnej


 1. Obiady w stołówce szkolnej wydawane są na trzech przerwach: 11.30 – 11.50, 12.35 – 12.55 i 13.40 – 13.55.

 2. Uczniowie przychodzą na obiady według harmonogramu wywieszonego na tablicy przed stołówką.

 3. Przed wejściem do stołówki uczniowie ustawiają się i pobierają bloczek obiadowy, z którym udają się po posiłek.

 4. Dzieci uczęszczające do świetlicy przychodzą na obiady po swoich lekcjach pod opieką wychowawców ze świetlicy.

 5. Uczniowie kończący lekcje wcześniej niż w harmonogramie czekają aż zjedzą zaplanowani uczniowie i będzie miejsce na stołówce.

 6. Za bezpieczeństwo uczniów w stołówce odpowiadają nauczyciele dyżurujący w czasie przerw obiadowych.

 7. Uczniowie przed wejściem do stołówki są zobowiązani do dezynfekcji rąk.

 8. W stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z obiadów.

 9. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni, a plecaków przed salami lekcyjnymi.

 1. Przed okienkiem, w którym wydawany jest posiłek obowiązuje kolejka jeden za drugim.

 2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia uczniowie odnoszą w wyznaczone miejsce, zasuwają krzesło i zostawiają po sobie porządek.

 3. W stołówce szkolnej obowiązują zasady kulturalnego zachowania.


HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW OD 12 WRZEŚNIA
11.30 - 6A, 6B, klasy 7, 8A, 8B, 8C i 8D

11.40 - 8E,8F,8G i 8H

12.35 - klasy 4, 5A, 5B

12.45 – 5C,5D,6C,6D

Jadłospis
ALERGENY


SYMBOL

OPIS

A 1

Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe) oraz produkty pochodne

A 2

Skorupiaki i produkty pochodne

A 3

Jaja i produkty pochodne

A 4

Ryby i produkty pochodne

A 5

Orzeszki ziemne, orzeszki arachidowe i produkty pochodne

A 6

Soja i produkty pochodne

A 7

Mleko i produkty pochodne

A 8

Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, włoskie, nerkowca, brazylijskie, pistacjowe, makadamia i produkty pochodne

A 9

Seler i produkty pochodne

A 10

Nasiona sezamu i produkty pochodne

A 11

Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10mg/kg lub 10mg/l w przeliczeniu na So2

A 12

Łubin i produkty pochodne

A 13

Mięczaki i produkty pochodne