Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

Rekrutacja klas I

WAŻNE TERMINY:


1. Kandydaci z obwodu SP4 zostają przyjęci do kl. I na podstawie "zgłoszenia" Rodziców/Prawnych Opiekunów.


2. Kandydaci spoza obwodu SP4

Od 26.02 2024 r. do 08.03 2024 r. rozpoczyna się składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.

Do 28.03.2024 r. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 28.03.2024 r. do 05.04.2024 r. Rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia do SP4 w postaci pisemnego oświadczenia.

Do 12.04.2024 r. Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


3. Kandydaci spoza obwodu SP4 - postępowanie uzupełniające

Od 27.05.2024 r. do 03.06.2024 r. rozpoczyna się składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.

Do 19.06.2024 r. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 19.06.2024 r. do 24.06.2024 r. Rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia do SP4 w postaci pisemnego oświadczenia.

Do 25.06.2024 r. Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Nauka pływania na krytym basenie w ramach lekcji wychowania fizycznego?


Tak!


W Czwórce uczniowie klas I - III uczą się pływać właśnie na lekcjach WF-u.


Zapraszamy do Czwórki!

Szachy pomagają rozwijać umiejętność logicznego myślenia, co jest szczególnie ważne w początkowych etapach naszego rozwoju.


Dlatego w Czwórce wszyscy uczniowie klas I-III grają w tę piękną królewską grę w ramach zajęć.