Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

Rekrutacja klas I

WAŻNE TERMINY:


1. Kandydaci z obwodu SP4 zostają przyjęci do kl. I na podstawie "zgłoszenia" rodziców/prawnych opiekunów.


2. Kandydaci spoza obwodu SP4

Od 27.02 2023 r. do 10.03 2023 r. rozpoczyna się składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.

Do 30.03.2023 r. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 30.03.2023 r. do 07.04. 2023 r. Rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia do SP4 w postaci pisemnego oświadczenia.

Do 14.04.2023 r. Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


3. Kandydaci spoza obwodu SP4 - postępowanie uzupełniające

Od 29.05.2023 r. do 02.06.2023 r. rozpoczyna się składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.

Do 14.06.2023 r. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 14.06.2023 r. do 23.06.2023 r. Rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia do SP4 w postaci pisemnego oświadczenia.

Do 27.06.2023 r. Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.Nauka pływania na krytym basenie w ramach lekcji wychowania fizycznego?


Tak!


W Czwórce uczniowie klas I - III uczą się pływać właśnie na lekcjach WF-u.


Zapraszamy do Czwórki!


Szachy pomagają rozwijać umiejętność logicznego myślenia, co jest szczególnie ważne w początkowych etapach naszego rozwoju.


Dlatego w Czwórce wszyscy uczniowie klas I-III grają w tę piękną królewską grę w ramach zajęć.