Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij
Programy edukacyjne


Szkolny zestaw programów obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie w roku szkolnym 2020/2021


LP.

PRZEDMIOT

NAZWA PROGRAMU

AUTORZY PROGRAMU

1.

Język polski

kl. IV -VIII

“Między nami”. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII.

J. Piasta-Siechowicz

A. Łuczak

A. Murdzek

E. Prylińska

2.

J. angielski

kl. I - III

Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa, klasy 1-3 zgodny z Podstawą programową, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017.

Ilona Struzińska

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro

Ewa Piotrowska

Anna Sikora

3.

Język angielski

kl. IV -VI

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017, dla drugiego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa klasy IV-VIII)

Ewa Piotrowska

Tomasz Sztyber

4.

Język angielski

kl. VII, VIII

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017, dla klas VII-VIII szkoły podstawowej(na okres przejściowy: lata szkolne 2017/2018 - 2020/2021)

Ewa Piotrowska

Tomasz Sztyber

5.

Język niemiecki

kl. VI

Program nauczania języka obcego w klasach I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej

Sylwia Rapacka

Katarzyna Wójcik

6.

Język niemiecki

kl. VII, VIII

Program nauczania języka niemieckiego dla początkujących w klasach VII i VIII szkoły podstawowej

Paweł Piszczatowski

7.

Język niemiecki

kl. VIII B

Program autorski: “Program nauczania języka niemieckiego dla klasy siódmej językowej ”Mit Projekt Deutsch lernen”

A. Gieruszczak

8.

Historia

kl. IV, V, VII, VIII

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej “Wczoraj i dziś”

Tomasz Maćkowski

9.

Wiedza o społeczeństwie

kl. VIII

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej”Dziś i jutro”

Barbara Furman

10.

Przyroda

kl. IV

Program nauczania przyrody w klasie czwartej szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody”

Jolanta Golanko

11.

Biologia

kl. V, VI, VII, VIII

Program nauczania biologii “Puls życia”

w klasach V-VIII

Anna Zdzienicka

12.

Geografia

kl. V - VIII

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej - “Planeta Nowa”

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

13.

Matematyka

kl. IV - VIII

Matematyka z kluczem - program nauczania matematyki dla klas 4-8 zgodny z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

14.

Fizyka

kl. VII,VIII

Świat fizyki - program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej

Barbara Sagnowska

15.

Chemia

kl. VII, VIII

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

M. Kubik

M. Litwin16.

Wychowanie fizyczne

kl.IV, V, VI, VIII

“Magia ruchu” program nauczania wychowania fizycznego

Urszula Białek

Joanna Wolfart-Piech

17.

Zajęcia techniczne

kl. IV - VI

“Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Lech Łabecki

Marta Łabecka

18.

Informatyka

kl. IV, V, VI

Program nauczania “Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej klasy IV-VI

Grażyna Koba

19.

Informatyka

kl. VII, VIII

Program nauczania “Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej klasy VII-VIII

Grażyna Koba

20.

Plastyka

kl. IV, V, VI,VII

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

Beata Mikulik

21.

Muzyka

kl. IV, V, VII

Muzyka. Program nauczania muzyki w klasach 4-7

Justyna Górska-Guzik

22.

Religia

klasy I-III


„W rodzinie dzieci Bożych”

dr Tadeusz Śmiech

E. Kondrak

B. Nosek

23.

Religia

klasy IV, V, VI

„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”

K. Mielnicki

E. Kondrak

B. Nosek

24.

Religia

kl. VII, VIII

“Kim chcę być jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin”

K. Mielnicki

E. Kondrak


25.

Edukacja wczesnoszkolna

kl. I, II, III

Program nauczania - uczenia się dla I etapu kształcenia - edukacji wczesnoszkolnej “Elementarz odkrywców”

Teresa Janicka Panek

26.

Świetlica

Roczny Plan Pracy Świetlicy Szkolnej


Agnieszka Puto

Angelika Paleczna

27.

Wychowanie do życia w rodzinie

kl. IV

“Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej


Teresa Król

28.

Wychowanie do życia w rodzinie

kl. V

“Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 5 szkoły podstawowej

Teresa Król

29.

Wychowanie do życia w rodzinie

kl. VI

“Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 6 szkoły podstawowej

Teresa Król

30.

Wychowanie do życia w rodzinie

kl. VII

“Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej

Teresa Król

31.

Wychowanie do życia w rodzinie

kl. VIII

“Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 8 szkoły podstawowej

Teresa Król

32.

Doradztwo zawodowe

kl. VII, VIII


Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie

Kinga Wójcik

33.

Edukacja dla bezpieczeństwa

kl. VIII

Program nauczania “Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8”

Bogusława Breitkopf

34.

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie na rok szkolny 2019/2020


35.

Edukacja ekologiczna

Edukacja Ekologiczna dla klas I-III

“Zostań przyjacielem Ziemi”


M. Nowak-Kowalska R. Prus

36.

“Magia szachów” - szachy w edukacji wczesnoszkolnej

kl. I, II, III

M. Nowak-Kowalska, R. Prus

37.

“Kolorowa świetlica”

Program zajęć plastycznych dla uczestników zajęć świetlicowych

A. Puto

38.

"Autorski program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej"

A. Kania

39.

Autorski program koła plastycznego “Na ścieżkach sztuki”

L. Siwek

40.

Autorski program muzyki “Program zajęć szkolnego zespołu wokalno-instrumentalnego”

A. Kowina

41.

Autorski

“Program kółka Rytmika dla smyka”

T. Rokowska

I. Romańska

42.

Autorski

“ Program koła plastycznego Pomaluj mój świat”

M. Kubień

D. Harańczyk

43.

Autorski program szkolnego koła historycznego dla klas VI, VII, VIII

M. Dudka
44.


“ Program koła biologicznego”


N. Harańczyk
45.

Autorski program rozwijający kompetencje emocjonalno-społeczne “Trening umiejętności społecznych”

B. Kobielus, A. Węglarz