Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij
Logopeda


mgr Klaudia Przebinda

Godziny pracy logopedy:


Poniedziałek 11.00-14.30

Wtorek 9.00-15.00

Środa 8.00-14.00

Czwartek 8.00-13.00

Piątek 7.30-13.00


Terapią logopedyczną objęte są dzieci z zaburzeniami mowy.

Zajęcia prowadzone są na podstawie przeprowadzonych we wrześniu diagnoz, zazwyczaj są to zajęcia indywidualne lub w małych 2-3 osobowych grupach.Celem zajęć logopedycznych jest:

· wyrabianie i utrwalanie właściwego toru oddechowego

· usprawnianie motoryki narządów mowy

· rozwijanie i doskonalenie artykulacji

· stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy

· rozwijanie percepcji słuchowej przez kształcenie wrażliwości słuchowej

· ustalenie nieprawidłowo realizowanych głosek oraz sposobu ich wymowy

· kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi

· usprawnianie techniki czytania i pisania

· wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej

· wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami mowy


Terapia logopedyczna w naszej szkole odbywa się codziennie. Dzieci, które uczęszczają na terapię robią widoczne postępy w rozwijaniu mowy, szczególnie te, które mają wsparcie i pomoc w rodzinie. Drodzy rodzice pamiętajcie, że terapia logopedyczna jest procesem. Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem! Bez codziennych, systematycznych ćwiczeń, same spotkania z logopedą nie przyniosą dużych efektów. Logopeda bowiem ma za zadanie ukierunkować, wspomagać i wspierać rodziców w terapii dziecka.