Ustawienia dostępności strony

większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij

Projekt " Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych" - Grant 3


Z radością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie przystąpiła do realizacji Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3. Zadaniem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wsparcie w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej uczniom.

Ogólnym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w Szkołe Podstawowej nr 4 w Andrychowie poprzez uczestnictwo uczniów w zajęciach dodatkowych stacjonarnych w roku szkolnym 2022/2023. W ramach zadania grantowego w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku dla uczniów SP 4 w Andrychowie będą prowadzone zajęcia stacjonarne:

  • dla dwóch grup koła zainteresowań: zajęcia z zakresu innowacyjności "Odkrywamy świat wokół nas"
  • dla dwóch grup koła zainteresowań: zajęcia matematyczno - przyrodnicze
  • dla czterech grup koła zainteresowań: zajęcia robotyki rozwijające umiejętności informatyczne
  • dla dwóch grup koła zainteresowań: zajęcia języka angielskiego

Udział uczniów w zajęciach jest poprzedzony rekrutacją. Regulamin i wymagane dokumenty w toku postępowania rekrutacyjnego dostępne będą na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie 10.01.2022 r.


Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

Klauzule informacyjne